Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Policealna w Ełku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Informacja podmiotowa nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Policealnej w Ełku, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198).
 
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej
Osoby chcące uzyskać informacje z zakresu działania Szkoły Policealnej w Ełku, proszonę są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
– w formacie DOC,
– w formacie PDF.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres siedziby Szkoły Policealnej w Ełku:
Szkoła Policealna w Ełku
19-300 Ełk, ul. K. A. Bahrkego 2B