Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Policealna w Ełku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Właścicielem majątku Szkoły Policealnej jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Skłądniki majątku:

Budynek (wartość bilansowa): 847 299,46 zł
Grunty (warość bilansowa): 177 100,00 zł
Wyposażenie (w. ksiegowa): 936 452,18 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (w. księgowa): 61 601,88 zł