Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Policealna w Ełku

      Co to jest?
Kontrole w jednostce - rok 2018
Lp. Data kontroli Organ kontrolujący Temat kontroli Wyniki kontroli/wnioski
1. 19.02.2018 Kuratorium Oświaty w Olsztynie Ewaluacja wewnętrzna http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000062649185_public.pdf
2. 02.07.2018 Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Departament Kontroli
Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1
Wprowadzony przez: Roman Wyrwas
Data opublikowania: 2019-05-10 13:02:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu